Klankbord beleidsnota voor diverse musea

Feedback op publieksaspecten in de nieuwe beleidsnota’s.

We gaven zowel in individuele gesprekken als in klankbordsessies feedback op de plannen rond bemiddeling en participatie in de nieuwe beleidsnota’s van diverse musea: Rubenshuis en Rubenianum, Museum Plantin-Moretus, MAS, Red Star Line Museum, Museum Mayer van den Bergh.

in opdracht van: Rubenshuis en Rubenianum, Museum Plantin-Moretus, MAS, Red Star Line Museum, Museum Mayer van den Bergh – uitgevoerd door: Marijke Van Eeckhaut, Inge Van Reeth – 2022