De derde verdieping bestaat uit drie specialisten in het bemiddelen tussen publiek en museumobjecten. Met een uitgebreide ervaring in diverse musea en een uitzonderlijke combinatie van theoretische en praktische kennis, haal je met ons een ijzersterk bemiddelingstrio in huis.

Onze complementariteit zorgt er bovendien voor dat we geen bemiddelingsvraag uit de weg moeten gaan: theoretische onderbouwing of praktijkadvies, het coachen van medewerkers of het screenen van het aanbod, het uitwerken van planningsprocessen of visieontwikkeling, methodische ondersteuning of het hertekenen van één product – het kan allemaal.

Marijke Van Eeckhaut

Ik ben gespecialiseerd in theorie, visie en methode.

In mijn doctoraatsonderzoek naar bemiddeling in musea voor hedendaagse kunst (2013, UGent) heb ik een kader uitgewerkt voor een optimale bemiddeling in kunstmusea, dat evenwel ook in andere contexten toepasbaar is.

Ik ben op mijn best wanneer ik een bestaande situatie mag screenen en voorstellen mag formuleren ter optimalisering; diagnose en advies, zeg maar. Ik leid studenten op om een nieuwe bemiddeling te implementeren in musea en andere kunstinstellingen (aan het KASK, de KHLeuven en de gidsenopleiding van de provincie Oost-Vlaanderen) en ben dus bedreven in het stimuleren van visieontwikkeling, theoretische onderbouwing, methodische vernieuwing en het bedenken van een alternatief aanbod. Daarnaast staat mijn werkervaring in het M HKA, eerst als gids en daarna als publiekswerker, garant voor een inzicht in de alledaagse bemiddelingspraktijk en een harmonieuze afstemming van de theorie op de mogelijkheden van de praktijk.

Inge Van Reeth

Mijn fascinatie voor bemiddeling is gegroeid vanuit mijn ervaring als gids en educatief medewerker in diverse musea en cultuurhuizen.

Ik heb me de laatste jaren toegelegd op onderzoek naar bemiddeling. Zo onderzocht ik onder meer de effecten van de 1 euro-maatregel, bemiddeling in huizen voor actuele kunst (in opdracht van BAM) en de effecten van publieksparticipatie in Publiek aan Zet (een project van Mooss, M – Museum Leuven en Cera).

Wat me vooral boeit is de verhouding tussen visie en theorievorming enerzijds en de concrete praktijk van bemiddeling anderzijds. Het spanningsveld dat hier ontstaat, is ook in mijn job als docent kunst- en cultuurbemiddeling aan de Karel de Grote Hogeschool een terugkerend onderwerp en voer voor vele discussies met studenten en collega’s. Het bedenken van mogelijke oplossingen voor de kortsluitingen die soms ontstaan binnen dat spanningsveld vind ik een geweldige uitdaging. 

Ik ben dan ook op mijn best als ik complexe (theoretische) inhoud mag vertalen naar een heldere en bevattelijke variant.

Janien Prummel

In bemiddeling staat voor mij de mens centraal. Bemiddeling (het ontwikkelen van instrumenten, het onthalen van bezoekers, het geven van rondleidingen of workshops) is mensenwerk: voor en door mensen.

Ik heb mij dan ook gespecialiseerd in communicatie- en leerprocessen. Doorheen mijn jarenlange praktijkervaring in diverse musea in binnen- en buitenland heb ik interactieve, participatieve en creatieve methodes ontwikkeld die ik zowel met betrekking tot de bezoeker als de medewerker kan inzetten. Aan de ene kant vind ik het een uitdaging om bezoekers te helpen toegang te vinden tot een museumobject, aan de andere kant draag ik graag bij aan het vergroten van de methodische competenties van bemiddelingsmedewerkers.

Ik ben op mijn best wanneer ik werk met mensen: het coachen van individuen en teams, het begeleiden van trajecten en veranderingsprocessen, het geven van vorming en training. Op die manier lag ik bijvoorbeeld aan de basis van de specialisatie museumgids in het volwassenenonderwijs in Vlaanderen.