Toerisme Lier

Traject kwaliteit en gidsenwerking: adviserende en ondersteunende rol met gebruik van de ‘toolkit kwaliteit en gidsenwerking’, specifiek de bezoekerscyclus.

Omdat Toerisme Lier meer op maat van de groepen wil werken, hebben we samen met de gidsenvereniging nagedacht over de bezoekerscyclus, onder meer over de informatiedoorstroming naar de gidsen. Aanvullend hebben we het aanscherpen van de gidsenprofielen ondersteund.

in opdracht van: Karen Proost (teamcoördinator toerisme en erfgoed) – uitgevoerd door: Janien Prummel – 2020-21