GUM

Ondersteuning bij de ontwikkeling van de gidsenwerking en het gegidst aanbod voor het nieuwe Gents Universiteitsmuseum.

We hebben samen met de verantwoordelijke medewerker van het GUM een kader en plan van aanpak voor de gidsenwerking uitgetekend, inclusief een kader voor kwaliteitsbewaking, met uitgewerkt observatie- en reflectie-instrument. Vervolgens hebben we ook feedback en advies gegeven bij de ontwikkeling van de vier basisrondleidingen/ateliers, op papier en via het observeren van testrondleidingen.

in opdracht van: Annelies Lust (educatieve werking) – uitgevoerd door: Janien Prummel, Marijke Van Eeckhaut – 2019-21