Monumentale Kerken Antwerpen vzw

Analyse van de stand van zaken en advies voor een kwaliteitsverbetering van de culturele ontsluiting in de vijf monumentale kerken die worden ondersteund door de koepelvereniging MKA vzw.

MKA vzw focust vanaf 2020 op de verdere ontwikkeling en professionalisering van het onthaal van bezoekers en van de ontsluiting van de betekenis van het gebouw en de kunstschatten in de vijf monumentale kerken. We beschreven de stand van zaken met een analyse van het huidige aanbod voor zowel individuele bezoekers als groepen en formuleerden op basis daarvan adviezen: hoe kan MKA de culturele ontsluiting in de kerken helpen optimaliseren?

in opdracht van: MKA vzw – uitgevoerd door: Janien Prummel, Marijke Van Eeckhaut, Inge Van Reeth – 2019-20