MAS

Modereren van een studiedag, georganiseerd door MAS in Jonge Handen (MIJH).

Ter gelegenheid van 10 jaar MAS in Jonge Handen organiseerde MIJH een studiedag om de ervaringen en bevindingen verworven binnen hun werking te delen, en tegelijk in een ruimer perspectief te plaatsen. Op deze studiedag stond met andere woorden jongerenparticipatie in musea centraal.

in opdracht van: Liene Conard (publiekswerker en coördinator MIJH) Рuitgevoerd door: Inge Van Reeth Р2019