M HKA

Klankbord bij het updaten en scherpstellen van de visie op bemiddeling.

Vertrekkend van de sneuvelnota hebben we feedback geformuleerd en zijn we het gesprek aangegaan over de fundamenten van bemiddeling, met het oog op het verder ontwikkelen en onderbouwen van de visie op bemiddeling in het M HKA.

in opdracht van: Piet Van Hecke (medewerker publiekswerking – bemiddeling) – uitgevoerd door: Marijke Van Eeckhaut – 2018