20200714_163223-01

Atlantikwall Raversyde

Ondersteuning bij het piloottraject rond familievriendelijkheid op initiatief van Toerisme Vlaanderen.

We screenden de missie en visie van Raversyde en stuurden die bij met het oog op publieksvriendelijkheid in het algemeen en familievriendelijkheid in het bijzonder. Op basis daarvan formuleerden we actiepunten. We werkten met de gelegenheidsmedewerkers aan hun nieuwe rol van familievriendelijke steward.

in opdracht van: Mathieu de Meyer (coördinator-conservator) – uitgevoerd door: Janien Prummel, Inge Van Reeth – 2018