Museum Hof van Busleyden Mechelen

Een training voor zaalmedewerkers om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoekers en mogelijke strategieën om daarmee om te gaan.

We oefenden in het proactief aanspreken van bezoekers en het overbrengen van moeilijke boodschappen. We werkten hiervoor samen met actrice Patricia Goemaere die diverse publieksrollen op zich nam om de werksituaties helder en concreet te maken.

in opdracht van: Marijke Wienen (conservator participatie/ondersteuningsstrategieën Museum Hof van Busleyden) – uitgevoerd door: Janien Prummel met Patricia Goemaere – 2018