Museum Hof van Busleyden Mechelen

Coaching van de gidsen ter voorbereiding van het werken in het vernieuwde museum.

Als start stelden we in samenspraak met alle betrokkenen een competentieprofiel op. Dit gaf richting aan de methodische opleiding, waarin we theorie en praktijk koppelden. Daarna volgde een evaluatieronde (op basis van filmopnames), eveneens gebaseerd op het competentieprofiel. De gidsen kregen ook een inhoudelijke voorbereiding op de tijdelijke tentoonstelling van Berlinde de Bruyckere.

in opdracht van: Marijke Wienen (conservator participatie/ondersteuningsstrategie√ęn Museum Hof van Busleyden) en Liesbeth Van Nerom (consulent publieksbemiddeling) – uitgevoerd door: Janien Prummel, Inge Van Reeth – 2018