Gruuthusemuseum Brugge

Advies en begeleiden van het gesprek rond de invulling van het participatieluik in het Gruuthusemuseum.

We hebben in een gesprek over de mogelijke invullingen van de laatste zaal op het parcours van het vernieuwde Gruuthusemuseum samen met de betrokken medewerkers de mogelijke visies op en concrete invullingen van participatie voor het museum besproken.

in opdracht van: Aleid Hemeryck (conservator Bruggemuseum) – uitgevoerd door: Marijke Van Eeckhaut, Inge Van Reeth – 2018