Kunsthal Extra City

Ondersteuning bij de ontwikkeling van visie, uitgangspunten en methodiek voor bemiddeling en coachen van het gidsenteam als eerste stap in het concretiseren hiervan.

We gaven input voor de visieontwikkeling op basis van ons analysemodel ‘Wat heeft de bezoeker nodig?’ en met verdere toelichting van de constructivistische educatietheorie. Vervolgens coachten we het gidsenteam in de uitgangspunten van een constructivistische rondleiding, met koppeling van theorie en praktijk.

in opdracht van: Adinda van Geystelen (directeur Kunsthal Extra City) -uitgevoerd door: Janien Prummel, Marijke Van Eeckhaut – 2017