Museum aan de IJzer

Visieontwikkeling rond kwaliteit in gidsenwerking voor het Museum aan de IJzer en ondersteuning bij de implementatie ervan.

We boden ondersteuning en advies bij het formuleren van de visie op de gidsenwerking. We coachten de medewerkers bij het maken van een competentieprofiel voor de gidsen. Vervolgens trainden we de gidsen met het accent op interactieve begeleidingsvaardigheden.

in opdracht van: Peter Verplancke (conservator Museum aan de IJzer) – uitgevoerd door: Janien Prummel, Inge Van Reeth – 2016/2017