Stadsmuseum Lier

Voor de inrichting van het vernieuwde Stadsmuseum Lier ontwikkelden we een bemiddelingsplan.

Vertrekkend van de uitgangspunten voor het nieuwe museum, het voorontwerp voor de opstelling en ons analysemodel ‘Wat heeft de bezoeker nodig?’ ontwikkelden we een bemiddelingsplan dat het museum toelaat om diverse toeschouwers te ondersteunen bij hun beleving en interpretatie van de museumpresentaties.

in opdracht van: Griet Van Opstal (teamleider stadsmuseum en erfgoed) – uitgevoerd door: Janien Prummel, Marijke Van Eeckhaut, Inge Van Reeth – 2017