mechelen vier teksten

Museum Hof Van Busleyden Mechelen

Advies voor en uitwerking van bemiddeling voor de testtentoonstelling Uw toren is niet af in het ontwikkelingstraject naar het nieuwe stadsmuseum.

Gelet op de testsituatie hebben we specifiek ingezet op diversiteit en experiment: verschillende perspectieven in teksten, prikkelende vragen aan de bezoeker, verdiepende instrumenten, feedbackkaarten, tien dingen om in de tentoonstelling te doen etc.

in opdracht van: Sigrid Bosmans (coördinator erfgoedcel) Рuitgevoerd door: Janien Prummel, Marijke Van Eeckhaut, Inge Van Reeth Р2014