Stedelijk Museum Amsterdam

Denkdag met vrijwillige onthaalmedewerkers rond het ondersteunen van bezoekers.

We verbonden de ervaringen die de vrijwilligers met bezoekers hadden met de theorie van het analysemodel ‘Wat heeft de bezoeker nodig?’: we analyseerden bij iedere aangebrachte case wat de bezoeker nodig had, hoe de vrijwilliger daarmee was omgegaan, en op welke manier dat verder kan worden versterkt.

 in opdracht van: Dorine van Kampen (hoofd publieksservice en evenementen) – uitgevoerd door: Janien Prummel, Marijke Van Eeckhaut – 2014