GUM

Ondersteuning van het gidsenteam en van de gastvrouwen/heren met betrekking tot de wetenschapsfilosofische focus van het nieuwe Gents Universiteitsmuseum.

We hebben voor het gidsenteam een inhoudelijke opleiding rond het integreren van een wetenschapsfilosofisch perspectief in rondleidingen verzorgd, met daaraan gekoppeld een methodische training in vraag- en gesprekstechnieken. Ook het team van gastvrouwen en -heren hebben we een introductie in de wetenschapsfilosofische insteek van het GUM gegeven.

in opdracht van: Annelies Lust (educatieve werking) en Hanne Provoost (vrijwilligerswerking en groepsboekingen) – uitgevoerd door: Janien Prummel, Marijke Van Eeckhaut – 2020